Stormar

Som storm räknas en vind som uppnår styrkor över 21 meter per sekund (m/s). Till lands ställer stormvindar till det genom att bryta av trädgrenar och träd som faller, lös egendom som flyger omkring samt byggnader som skadas, t.ex. tak som slits löst. Speciellt vindbyarna kan ställa till med stora skador även om vindstyrkan i sig själv inte är allt för kraftig.

En storm kan snabbt stöka till vardagen och rutinerna. Stormen kan stoppa upp trafiken för långa tider och ställa till med elavbrott som räcker flera dagar. Speciellt på landsbuggden och i sommarstugorna kan man lätt bli isolerade och inte få brådskande hjälp till platsen.

Förbered dig

Förbered dig på storm:

 • se till att skaffa ett hemförråd; med hjälp av detta klarar du av elavbrott och problem som uppstår pga. trafikstopp
 • ha rena behållare med lock tillhanda för att lagra vatten, t.ex. 10 l hinkar med lock
 • håll dina batteribankar laddade så du kan ladda mobiltelefonen under ett elavbrott
 • en batteriradio håller dig uppdaterad om situationen; kom ihåg reservbatterierna
 • håll kontaktuppgifterna till de viktigaste serviceproducenterna uppdaterade, t.ex. de kommunala tjänsterna; det är kanske inte möjligt att hitta dessa på internet under en störning
 • skaffa dig en reservgenerator (aggregat) om du behöver reservkraft under ett elavbrott; lär dig också hur du använder aggregatet

Följ med varningarna och annan information om vädret på

Meteorologiska institutets hemsidor.

 

Innan en storm

En storm kan komma med kraftiga vindbyar, skyfall och åska. Stormen kan fälla träd, blåsa omkring lös egendom och ställa till det i omgivningen.

Om det finns varningar för storm:

 • Ställ in resor; stormvindarna kan fälla träd över vägarna eller försvåra hanterande av fordon. Om det är alldeles nödvändigt att ge sig av med bil bör man ta med varma kläder, mar och vatten.
 • Åk inte ut på sjön!
 • Ladda mobiltelefonerna och batteribankarna, tappa upp vatten och kontrollera ficklampornas batterier.
 • Plocka undan trädgårdsmöbler och andra lösa saker från gården som kan blåsa omkring och förorsaka skador. Ge också akt på träden på gården; svaga träd kan falla i en storm.
 • Stäng dörrar och fönster. Kontrollera speciellt att takfönster och balkongfönster är stängda.
 • Håll husdjuren inomhus.
 • Flytta bilen in i garaget eller från träd i närheten.
 • Stäng av de elapparater du kan och dra ut stöpslarna.
 • Kontrollera att båtarna är ordentligt förtöjda eller tillräckligt uppdragna på land.

Medan stormen pågår

 • Håll dig inomhus på ordentligt avstånd från fönsterna.
 • Tält, lätta byggnader eller uthus är inte säkra ställen under en storm.
 • Försök inte reparera egendomsskador medan stormen pågår.
 • Undvik att använda hiss; det kan uppstå ett elavbrott.
 • Om du är ute i naturen skall du skydd för fallande träd mellan stora stenar, vid foten av en bergsskärning eller i ett dike.
 • Akta dig för fallande träd och ellinjer.
 • En vindpust kan knuffa bilen in på mötande fil eller fälla en tvåhjuling. Ge akt på sidovindar om du kommer ut från ett skogsparti till en öppning eller ene bro.
 • Parkera bilen på tillräckligt avstånd från träd och elstolpar.
 • Om du är till sjöss skall du söka dig iland till närmaste strand om den är säker. Reva seglen och ankra och förtöj farkosten.

Efter en storm

 • Håll dig på åtminstone 20 m avstånd från skadade ellinjer.
 • Träd som fallit delvis eller ligger på varandra kan vara under spänning så börja inte själv såga sådana träd, utan ta kontakt med en yrkesman.
 • Ge akt på träd som fallit över vägen. Varna andra trafikanter för hinder på vägen t.ex. med en varningstriangel.
 • Kontrollera båtarnas förtöjningar. Kontrollera bryggorna.
 • Kontrollera tak, skorstenar och fönster på byggnaderna för skador.
 • Rengör stockade regnvattenbrunnar.
 • Kontrollera, ifall din granne behöver hjälp.