Avtalsbrandkårerns befäl

Utbildningen för avtalsbrandkårernas befäl omfattar fr.o.m. 2019 följande kurser:

  • Gruppchefskurs (tidigare enhetschefskurs)
  • Kurs för avtalsbrandkårens befäl (tidigare kårchefskurs)
  • Kurs för skadeplatsledare (ny kurs)

Kursen för avtalsbrandkårens befäl organiseras av Räddningsinstitutet i samarbete med Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund.

 

Befälsutbildning