Brandkårsungdomarnas verksamhet

Brandkårsungdomsverksamheten är en mycket viktig del av de frivilliga brandkårernas verksamhet. En stor del av rekryteringen till de olika brandkårerna sker via ungdomsavdelningarna.

Brandkårsungdomsverksamheten omfattar övning av olika färdigheter som behövs inom brandkårsarbetet, första hjälp, förstahandssläckning, fotboll, ishockey, sähly, exkursioner, tävlingar, läger, osv. osv.

Ungdomsarbetet

Avsikten med verksamheten är att stöda brandkårens verksamhet och trygga återväxten och skapar en positiv inställning till brandkårverksamheten.

  • Barnet och ungdomen är medelpunkten i verksamheten.
  • Ungdomarna skall trivas och känna tillfredställelse att lyckas.
  • Lyckade prestationer leder till, att ungdomen blir allt skickligare och kunnigare både som människa och brandkårist.

Ungdomsarbetets värderingar

  • Jämställdhet och omsorg: en brandkårsungdom uppskattar och uppmärksammar andra
  • Säkerhet och ansvar: en brandkårsungdom kan och vågar handla i olika situationer
  • Pålitlighet: en brandkårsungdom är pålitlig och ansvarfull

Målsättningen med ungdomsarbetet

  • Fostrande: stöd för ungdomens utveckling till självständiga och samarbetande individer som litar på sig själv
  • Utbildande: förutsättningar att handla självständigt handla rätt och säkert i alla situationer tyngdpunkten på räddandet av människoliv
  • Upplysning: väcka och befrämja en positiv inställning till säkerhet

Nationellt ungdomsarbete

Det nationella brandkårsungdomsarbetet leds av ett nationellt arbetsutskott som förkortat heter VNTTK (Valtakunnallinen NuorisoTyöToimiKunta).

Utskottet har medlemmar från hela Finland, även från FSB och sammansättningen på ustkottet hittar du här »

Protokoll från VNTTK:s möten och annat material (på finska) hittar du på SPEK:s sidor spek.fi/Suomeksi/Palokuntatoiminta/Palokuntanuoret/Materiaalia

 

Förbundets ungdomsarbetsutskott

Ungdomsarbetsutskottet drar upp riktlinjerna för FSB:s ungdomsverksamhet och det består av lokalförbundens ungdomsledare samt en representant för damorganisationen.

Arbetsutskottet leds av en ordförande som samtidigt sitter i FSB:s styrelse. Arbetsutskottet samlas 2-4 ggr per år.

Utskottets sammansättning

Ordförande: Sabina Holopainen 
Viceordförande Toni Wasenius 

Mellersta Nyland
Paul Wolff och Dick Sandström 

Svenska Österbotten
Peter Dahlström och Tom Lindell 

Västra Nyland
Dennis Olander 

Åboland
Andreas Nyman och Camilla Rautanen 

Åland
Robin Gestranius och Gustaf Eriksson

Östra Nyland
Sandra Lönnfors och Anders Lönnfors  

Brandkårsdamerna
Birgitta Forsström 

 

Uppdaterad 13.03.2019

 

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760