CA Öhmans brandmannafond

Fondens grundplåt utgöres av de till jur.lic C.A. Öhmans 80-årsdag hopsamlade medel. C.A.Öhman var förbundets ordförande 1948 - 1966.

Fondens avkastning skall användas såsom understöd åt lämpliga personer vilka önskar utbilda sig till brandbefäl inom förbundets verksamhetsområde eller något annat därmed jämförbart skolningsändamål enligt styrelsens prövning.

Fonden kan understödas genom inköp av adresser och hyllningar.

För att hylla

CA Öhmnas brandmannafond för att hylla.

EUR 20,00

För att hedra

CA Öhmnas brandmannafond för att hedra.

EUR 20,00

Hylla eller hedra

Om man vill understöda CA. Öhmans fond kan man också beställa Hedra eller Hylla hälsningar och betala in en valfri summa (över 20 EUR per st).

Fyll i den valfria summan nedan i beställningsblanketten.

Beställning CA Öhman

Faktureringsadress
Skriv siffran 7 med bokstäver: