Alarmavdelningen

En viktig del av avtalsbrandkårens verksamhet sker inom alarmavdelningen. Inom alarmavdelningen verkar alla de släckningsmän som sköter den operativa verksamheten i brandkåren, dvs sköter släcknings- och räddningsverksamheten. 

Alarmavdelningen leds av brandkårens kårchef.

När man ansluter sig till avtalsbrandkåren och kommer med i alarmavdelningen verkar man som praktikant. Efter introduktionsutbildningen kan man söka till kursen i släckningsarbete och då den är utförd får man delta som yngre släckningsman i de utryckningar som brandkåren gör.

De yngre släckningsmännen fortsätter sin brandkårsbana inom alamavdelningen genom fortsatt utbildning:

  • Kurs i första hjälp för brandkåren
  • Kurs i rökdykning
  • Kurs i räddningsarbete
  • Kurs i ytbärgning
  • Kurs i första insats

Förutom dessa grundläggande kurser finns kompletteringskurser för vidare utbildning.

Utbildning för avtalsbrandkåren

Enhetschef inom alarmavdelningen kan bli då man gått igenom grundutbildningen och dessutom går en kurs för enhetschefer.

Förbundet har ingen direkt verksamhet för alarmavdelningen annat som att vi anordnar grund- och kompletteringsutbildningen för avtalsbrandkårernas medlemmar som fungerar i alarmavdelningarna.