Beredskapsutbildning

Kurs för bostadsbolagets säkerhetspersonal (9h)

Kursen för husets säkerhetspersonal är ämnad för säkerhetspersonalen i bostadsbolag med tre eller fler bostäder men lämpar sig också för bolagets styrelsemedlemmar, disponenter samt för alla personer för vilka förbättrandet av säkerheten inom boendet är viktig.

Under kursen får man vägledning i uppgörandet av räddningsplaner, riskkartering. brandsäkerhet och beredskap för olika störningar mm.

Kursen är 9 timmar lång och utförs under tre kvällar.

Kurspris

Anmälningar till kurserna görs senast 2 veckor innan kursens början. 

Kurs för skyddsrumsskötare (6h)

För underhåll och säkerställandet av skyddsrummet funktion bör husbolaget utse och utbilda skyddsrumsskötare som gör den årliga funktionsgranskningen av skyddsutrymmet och som initierar nödvändiga åtgärder för att rätta till brister och fel. Skyddsrumsskötaren gör också upp planen hur skyddsrummet skall tömmas, leder arbetet med att ta i bruk skyddsrummet och styr verksamheten under tiden man tar skydd.

Bostadsbolagets skyddsrum är ett säkert utrymme avsett för bolagets egna innevånare, företag och dess kunder. Skyddsrummet ger skydd mot splitter, ras, tryckförändringar, joniserande strålning (radioaktivt nedfall) samt giftiga ämnen (industrikemikalier, biologiska och kemiska vapen).

Kursen för skyddsrumsskötare ger introduktion i användningen av skyddsrummets utrustning och redskap för alla situationer under skyddstagandet.

Kursen innehåller bl.a. kommunens befolkningsskydd, skyddstagande, radioaktiv strålning, skyddsrummets teknik och funktion, utrustning och dess anskaffning, igångställandet av ett skyddsrum och mätning av radioaktivitet. Man går dessutom igenom användningen av skyddsrummets ventilationsaggregat i de olika faserna av skyddstagandet samt hur man gör en årlig granskning och ett test av skyddets täthet.

Kursen omfattar sex timmar och utförs under två kvällar.

Kursen pris

Anmälningar till kurserna görs senast 2 veckor innan kursens början.