Kongress i Esbo 2020

Styrelsen har beslutat att flytta vårmötet och redskapstävlingarna. Vi kombinerar evenemangen med studiedagarna och höstmöte den 24-25 oktober 2020.

 

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund följer statsrådets direktiv om att minska risken för spridning av Coronaviruset. För oss är det viktigt att trygga våra deltagares hälsa.

Vi rekommenderar att ni följer med informationen om Coronaviruset på Institutet för hälsa och välfärds hemsidor thl.fi

 

 

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760