Brandkårens klädsel

En gemensam klädsel är en viktig del av brandkårsverksamhetens indentitet. Då alla går klädda på samma sätt visar man att man hör till en grupp eller gemenskap. Brandkåren har under alla tider haft olika beklädnad men de har alltid varit gemensam för gruppen.

Begreppet brandkårsdräkt är en övergreppande benämning på de olika kläderna som brandkåren använder. Som term innefattar begreppet, förutom dräkten, även kompletterande klädesplagg. T.ex. är branddräkten en helhet som består av släckningsdräkten, brandstövlar, brandhandskar, brandhjälm, osv. 

Brandkårens dräkter

Brandkårens dräkter av idag kan bestå av följande helheter:

  • Uniform
  • Stationsklädsel
  • Branddräkt

Uniform

Brandkårsuniformen är en synlig del av brandkårsverksamheten. När vi bär uniform visar vi vår samhörighet och att vi är en del av en större organisation. Uniformer finns det några olika typer:

  • Festuniform
  • Tjänsteuniform
  • Uniform med rock av blustyp (fältuniform)

Branddräkt

Begreppet branddräkt - släckningsdräkt är en övergripande benämning på de olika "arbetskläderna" som brandkåren använder. Som term innefattar begreppet, förutom dräkten, även kompletterande klädesplagg som mellanställ och korrekta underkläder.

Branddräkten är t.ex. en helhet som består av släckningsrock, -byxor, brandstövlar, brandhandskar, brandhjälm, osv.

Stationsdräkt 

Stationsdräkten används på brandstationen och vid interna tillfällen och utbildningar samt även vid behov vid externa uppdrag och utbildningar, t.ex. vid säkerhetsutbildning och förstahandssläckning.

Stationsdräkten är inte ett fritidsplagg!