Verksamheten

Förbundets verksamhet på fältet sker via s.k. lokalförbund. Lokalförbunden är sex till antalet. Förbundets verksamhet omfattar bl.a:

  • Utbildning av avtalsbrandkårernas personal
  • Verksamhet brandkårsungdomar
  • Verksamhet för brandkårsdamer
  • Säkerhets, beredskaps- och företagsutbildning
  • Informations- och upplysningsverksamhet

Förbundet har sitt kansli i Raseborg. 

Närmare presentation av de olika verksamhetsformerna hittar du via knapparna nedan eller via menyn.