Verksamheten

Förbundets verksamhet på fältet sker via s.k. lokalförbund. Lokalförbunden är sex till antalet. Förbundets verksamhet omfattar bl.a:

  • Utbildning av avtalsbrandkårernas personal
  • Verksamhet brandkårsungdomar
  • Verksamhet för brandkårsdamer
  • Säkerhets, beredskaps- och företagsutbildning
  • Informations- och upplysningsverksamhet

Förbundet har sitt kansli i Raseborg. 

Närmare presentation av de olika verksamhetsformerna hittar du via menyn.

Organisationsverksamheten i framtiden.

Hur skall förbundet utveckla sin organisationsverksamhet under de följande åren?

Förbundet inledde 2021 ett utvecklingsarbete för att se över
brandkårsorganisationerna i framtid.

  • hur kan vi anpassa oss till dagens samhälle,
  • gör vi rätt i vår verksamhet idag
  • finns det behov att ändra på vår verksamhet?

Brandkårsverksamheten är i dag traditionellt uppbyggd på olika avdelningar som i värsta fall inte ens samarbetar inom samma brandkår.

Alarmavdelningen har i mångt och mycket blivit den ”viktigaste” delen av vår verksamhet medan vi kanske har glömt bort själva föreningsverksamheten.

En arbetsgrupp tillsattes som funderade på detta och den 8 juni 2023 presenterades de första tankarna för ett 70-tal deltagare. Diskussionerna var livliga och kommer att forsätta. En "Save The Date" lista gjordes för följande träffar.

Save The Dates

FSBR ordnar föreläsnings- och diskussionstillfällen hösten 2023 - våren 2024


Måndag 4.9 Cybersäkerhet i en digital förening
- föreläsning och tid för frågor

Tisdag 3.10 Föreningsjuridik
- lagstiftning, stadgar, skyldigheter & rättigheter
- föreläsning

Onsdag 1.11 Rekrytering och marknadsföring
- inledande taltur
- diskussion

Torsdag 11.1 Ekonomi och administration
- föreläsning och tid för frågor

Måndag 5.2 Jämlikhet och samhörighet
- inledande taltur och diskussion

Tisdag 5.3 Ledarskap / självledarskap
- föreläsning och diskussion

Onsdag 3.4 Brandkåren som arbetsgivare och producent av tjänster
- föreläsning

Torsdag 2.5 Kommunikationsplan

Alla gånger samma klockslag; 18.30 - 20.30.

Vi ses i rutan! Länken till de olika tillfällena kommer till alla brandkårer och via e -postlistor.

Ta kontakt till förbundskansliet om du inte fått länken!

Rätt till ändringar förbehålles.