Förbundets mästerskap i redskaphantering

Målsättningen för tävlingen är att öka deltagarnas kännedom om de normala brand- och räddningsredskapen, att förbättra förmågan att hantera dessa, att upprätthålla den fysiska konditionen samt att höja på samarbetsförmågan inom gruppen.

Tävlingen är en flerdelad tävling i redskapshantering. Tävlingsredskap som används är brandkårernas normala redskap. Till tävlingsuppgifterna hör räddnings-, första släcknings- och andra till brandkåren hörande uppgifter. Tävlingen avgörs uteslutande av den tid som använts.

Tävlingsklasser

I redskapshanteringen 2020 tävlar man i två klasser:

  • En klass för damer
  • En allmän klass

Tävlingsutförandet är i princip det samma både för damer och den allmänna klassen med vissa lättnader i det fysiska utförandet för damerna.

Tävlingsstadgar

En arbetsgrupp har tagit fram nya stadgar för redskaptävlingen 2020-2022. Arbetsgruppen fick sitt jobb klart den 12.02.2020.

De nya stadgar för redskapstävlingarna kommer till förbundets styrelse i den 24 februari för godkännade och publiceras här genast stadgarna har godkänts.

 

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760