Förbundets mästerskap i redskaphantering

Målsättningen för tävlingen är att öka deltagarnas kännedom om de normala brand- och räddningsredskapen, att förbättra förmågan att hantera dessa, att upprätthålla den fysiska konditionen samt att höja på samarbetsförmågan inom gruppen.

Tävlingen är en flerdelad tävling i redskapshantering. Tävlingsredskap som används är brandkårernas normala redskap. Till tävlingsuppgifterna hör räddnings-, första släcknings- och andra till brandkåren hörande uppgifter. Tävlingen avgörs uteslutande av den tid som använts.

 

Tävlingsklasser

I redskapshanteringen tävlar man i två klasser:

  • Klass för damer
  • Klass för herrar

Tävlingsutförandet är i princip det samma både för damer och herrar med vissa lättnader i det fysiska utförandet för damerna.

 

Tävlingsstadgar

  

Stadgarna för damernas tävling (Sampo) och herrarnas tävling (Pohjola) kommer att vara de samma för 2019 som de varit för perioden 2016-2018. Stadgarna hittar ni via länkarna nedan.

 

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760