Årsmöten

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund  håller två stadgeenliga möten per år; ett vårmöte och ett höstmöte.

Vårmöte

Vårmötet ordnas i maj under glada former som en kongress med parad, tävlingar, förläsningar och egentliga mötesförhandlingar. Vårmötet är ett sk. redovisningsmöte där föregående års räkenskaper granskas.

Kongressinfo

Höstmöte

Höstmötet, som är ett valmöte, ordnas i november. Samtidigt med höstmötet ordnas också svenskspråkiga studiedagar med intressanta och aktuella föreläsningar.
 

Info om studiedagarna

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760