Kompletteringsutbildning för avtalsbrandkåren

Kompletteringsutbildning för manskap och befäl för avtalskårerna ordnas enligt behov. Kompletteringsutbildningar som finns är bl.a. följande:

För manskap

 • Grundkurs i hantering av motorsåg
 • Röjning av stormskador
 • Kurs för maskinskötare
 • Kurs i utryckninsgköra
 • Kurs i brandorsaksutredning
 • Kurs för arbete på hög höjd
 • Bekämpning av skogsbrand
 • Kurs i restvärdesräddning
 • Kompletteringskurs i vägtrafikräddning

För befäl

 • Kompletteringskurs för enhetschefer
 • Kurs i hantering av brandalarmsanläggningar
 • Brandkårens funktion i undantagsförhållanden