Förbundets personal

e-post i formatet förnamn.efternamn@fsbr.fi

Roger Roos
Organisationschef

tfn: 020 787 9761

 

Anders Ehrnsten
Utbildningschef

tfn: 020 787 9762