Kurskallelser

På denna sida hittar du de kurser som just nu är aktuella. Anmälningar till kurserna görs i första hand, om inte annat nämns, via brandkårsregistret HAKA. Kontrollera elevernas uppgifter i databasen innan ni gör anmälningen.

Se till, att elevens e-post adress är rätt eftersom vi skickar all information om kursen via e-post direkt till eleverna! 

Vi bekräftar kursdeltagandet åt eleven till den e-postadress som finns i HAKA databasen. 

Fysisk funktionsförmåga

För Grundkursen i Räddningsverksamhet och för Kursen i Rökdykning skall den sökande gjort en test av den fysiska funktionsförmågan samt gått igenom en läkarkontroll INNAN man söker till kursen.

Tester och läkargranskningar görs i enlighet med det egna verksamhetsområdets direktiv. Brandkåren och den sökande sköter själv om att testerna utförs. Inga tester utförs under kursens gång. De fysiska testerna och läkarundersökningen skall vara gjord då man söker till någon av dessa två kurser. 

 

 

Planerad utbildning 2023

Följande kurser har planerats in för detta år. Närmare datum och plats meddelas i samband med kurskallelserna. Förutom dessa grundläggande kurser kommer också en viss kompleteringsutbildnig att ordnas.

Grundutbildning avtalsbrandkåren

Åboland (EFRV)

  •  

Västra Nyland (VNRV)

  • Grundkurs i räddningsverksamhet, våren 2023
  • Kurs i rökdykning, hösten 2023 
  • Kurs i vägtrafikräddning, april 2023: Inhiberad
  • Kurs i FHJ för brandkåren, hösten 2023
  • Kurs i första insats för brandkåren, våren 2023

Kompletterande utbildning

  • Grunder i hantering av motorsåg (Västra Nyland)

Övrig utbildning

  • Kurs för ungdomsledare ULK
  • Kurs för ungdomavdelningen utbildare UBK, under lägret 2023

 

 

Aktuella kurser