Kurskallelser

På denna sida hittar du de kurser som just nu är aktuella. Anmälningar till kurserna görs i första hand, om inte annat nämns, via brandkårsregistret HAKA. Kontrollera elevernas uppgifter i databasen innan ni gör anmälningen.

Se till, att elevens e-post adress är rätt eftersom vi skickar
all information om kursen via e-post direkt till eleverna!
 

Vi bekräftar kursdeltagandet åt eleven till den e-postadress som finns i HAKA databasen. 

All utbildning som som är inplanerad för året kommer att förverkligas utgående från de direktiv som gäller för Covid-19 viruset. Vi följer THL:s samt räddningsverkens direktiv gällande sammankomster.


Förbundets egna anvisningar hittar du här.

Fysisk funktionsförmåga

För Grundkursen i Räddningsverksamhet (tidigare Kurs i Släckningsarbete) och för Kursen i Rökdykning skall den sökande ha testat den fysiska funktionsförmågan INNAN man söker till kursen. Testutförandet görs i enlighet med det egna verksamhetsområdets direktiv. Brandkåren och den sökande sköter själv om att testerna utförs. Inga tester utförs under kursens gång.

De fysiska testerna skall vara gjord då man söker till någon av dessa två kurser. Därefter görs läkarundersökning och efter det avgörs om man kan delta i kursen.

Anvisningar för test av den fysiska funktionsförmågan:

Varje räddningsverk har sina egna anvisningar för hur tester och läkarundersökningen skall utföras. Kontrollera med det egna räddningsverket att ni har de senaste anvisningarna.

 

Planerad utbildning 2022

Följande kurser har planerats in för detta år. Närmare datum och plats meddelas i samband med kurskallelserna. Förutom dessa grundläggande kurser kommer också en viss kompleteringsutbildnig att ordnas.

Grundutbildning avtalsbrandkåren

Åboland (EFRV)

 • Kurs i släckningsarbete på Iniö, 14.02 - 20.03.2022
 • Kurs i rökdykning, Pargas, 09.04 - 08.05.2022
 • Kurs i vägtrafikräddning, Pargas, 18 - 20.11.2022

Västra Nyland (VNRV)

 • Kurs i släckningsarbete, Ingå, 31.10-14.12.2022 Inhiberad
 • Kurs i rökdykning, 15.11-03.12.2022
 • Kurs i vägtrafikräddning (räddningsarbete), Ingå/Karis, 19-24.04.2022
 • Kurs i FHJ för brandkåren, Ingå, 7.11 - 24.11.2022 
 • Kurs i första insats för brandkåren, våren 2023

Kompletterande utbildning

 • Grunder i hantering av motorsåg (Västra Nyland)

Övrig utbildning

 • Kurs för ungdomsledare ULK, Lärkkulla i Karis, 18-20.11.2022
 • Kurs för ungdomavdelningen utbildare UBK, Österbotten, 08-10.04.2022
 • Kurs för ungdomavdelningen utbildare UBK, Åland, 02-04.09.2022 => INHIBERAD pga för få anmälningar
 • Kurs i bespisning 29.10.2022 => flyttad till våren 2023

 

 

Aktuella kurser

Kurs i släckningsarbete (60h)

Kurs i släckningsarbete VNRV, Ekenäs och IngåLäs mera »
26.09.2022 kl. 08:45