Kurskallelser

På denna sida hittar du de kurser som just nu är aktuella. Anmälningar till kurserna görs i första hand, om inte annat nämns, via brandkårsregistret HAKA. Kontrollera elevernas uppgifter i databasen innan ni gör anmälningen.

Se till, att elevens e-post adress är rätt eftersom vi skickar
all information om kursen via e-post direkt till eleverna!
 

Vi bekräftar kursdeltagandet åt eleven till den e-postadress som finns i HAKA databasen. 

All utbildning som som är inplanerad för året kommer att förverkligas utgående från de direktiv som gäller för Covid-19 viruset. Vi följer THL:s samt räddningsverkens direktiv gällande sammankomster.


Förbundets egna anvisningar hittar du här.

Fysisk funktionsförmåga

För Grundkursen i Räddningsverksamhet (tidigare Kurs i Släckningsarbete) och för Kursen i Rökdykning skall den sökande ha testat den fysiska funktionsförmågan INNAN man söker till kursen. Testutförandet görs i enlighet med det egna verksamhetsområdets direktiv. Brandkåren och den sökande sköter själv om att testerna utförs. Inga tester utförs under kursens gång.

De fysiska testerna skall vara gjord då man söker till någon av dessa två kurser. Därefter görs läkarundersökning och efter det avgörs om man kan delta i kursen.

Anvisningar för test av den fysiska funktionsförmågan:

Varje räddningsverk har sina egna anvisningar för hur tester och läkarundersökningen skall utföras. Kontrollera med det egna räddningsverket att ni har de senaste anvisningarna.

Planerad utbildning 2021

Följande kurser har planerats in för detta år. Närmare datum och plats meddelas i samband med kurskallelserna. Förutom dessa grundläggande kurser kommer också en viss kompleteringsutbildnig att ordnas.

Grundutbildning avtalsbrandkåren

Åboland (EFRV)

 • Kurs i rökdykning, inhiberad

Om det finns plats på kursen för enhetschefer i Västra Nyland kan personer från Åboland också delta i kursen.

Västra Nyland (VNRV)

 • Kurs i rökdykning, 6 - 18 april => flyttad till 17 - 28.11 2021
 • Kurs i räddningsarbete, 20 - 25 april
 • Kurs för enhetschefer del 1, 31 mars - 5 maj
 • Kurs i släckningsarbete, 23 augusti - 26 september - Flyttat till 04.10-13.11.2021!
 • Kurs i FHJ för brandkåren, 1 - 18 november 2021
 • Kurs i första insats för brandkåren, 22 november - 12 december
 • Kurs för enhetschefer del 2, 25 september - 31 oktober

Kompletterande utbildning

 • Grunder i hantering av motorsåg (Västra Nyland)

Övrig utbildning

 • Kurs för ungdomsledare, 9-11 april 2021 - INHIBERAD!
 • Utbildarkurs för ungdomsledare, 19-21 november 2021

 

 

Aktuella kurser

Kurs i första insats (2sp)

Kurs i första insats för brandkåren, IngåLäs mera »
06.10.2021 kl. 11:00