Kurs för ungdomsledare

Bl.a. detta finns på programmet:

 • Administrativa uppgifter,
 • Gruppdynamik,
 • Ledarskap,
 • Pedagogik,
 • Verksamhetsplanering,
 • m.m., m.m.

Denna kurs är för DIG som är eller vill bli ungdomsledare inom brandkåren. Funderar ni på att starta en ny ungdomsavdelning, så ger den här kursen bra information för detta. Kursen är avsedd för brandkårernas ungdomsledare eller för dem som vill bli det. Personen som antas till kursen skall gärna vara minst 18 år och det är önskvärt att deltagaren genomgått utbildarkursen, men detta är dock inget krav.

Kursen målsättning

Kursen målsättning är, att:

 • klargöra hur brandkårsungdomsarbetet är bundet till det allmänna ungdomsarbetet
 • klargöra vilka regler arbetsskyddet ställer, 
 • få deltagarna att inse ungdomsledarens roll som uppfostrare,
 • lära ut kännetecknen för olika åldersgrupper,
 • ge tips på hur man kan få ungdomar motiverade,
 • ge modeller för hur man kan lösa olika tvister,
 • lära deltagarna planera avdelningens verksamhet,
 • lära kursdeltagarna göra ungdomsledarens skriftliga uppgifter,
 • ge exempel på hur avdelningens yttre och inre information kan planeras och förverkligas

Vi strävar till att ordna en kurs per år och platsen cirkulerar mellan de olika lokalförbunden. Ta kontakt med oss om du vill att en kurs skall ordnas inom ditt lokalförbund.

"En god ledare kan använda sina två viktigaste redskap, huvudet och hjärtat"

Ungdomsledarens ärmmärke

 

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760