Förebygg eldsvådor

En av den allmännaste orsaken till eldsvåda är en felaktig elapparat eller ovarsamhet vid hanteringen av apparaten. Det uppstår årligen ca tusen eldsvådor pga elapparater av vilka de flesta kunde förhindras genom människans egen förebyggande verksamhet.

Enligt statistiken är eldsvådor som beror på fel användning av tändstickor eller andra elddon också på en oroväckande hög nivå. Det ligger på föräldrarnas ansvar att se till, att elddonen inte finns tillgängliga för barnen. Man skall berätta åt barnen, att tändstickor och tändare är avsedda endast för fullvuxna och att man alltid skall ha lov av en vuxen för att tända en eld. Se till, att du lär barnen hur man tryggt använder öppen eld.

Tio vanliga sätt att förhindra att det uppstår en eldsvåda

 1. För genast en trasig elapparat eller elkabel till en autoriserad servicepunkt. Gör inte reparationer själv!
 2. Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barnen, t.ex. i en låst låda.
 3. Lämna aldrig mat att tillredas på spisen utan övervakning.
 4. Rök inte inomhus. Du kan slumra in och då kan cigaretten lätt tända en eldsvåda.
 5. Se till, att skyddsavstånden är tillräckligt stora runt eldstäderna.
 6. Torka inte byket i bastun.
 7. Placera lamparmaturer och nadra elapparater som blir varma så, att de inte förorsakar risk för eldsvåda. Placera het eller varm aska bara i ett kärl som inte kan brinna.
 8. Förhindra gnistor från den öppna spisen att komma ut på golvet med ett skyddsgaller eller genom att stänga luckorna.
 9. Använd eldstaden endast i enlighet med bruksanvisningen. Se till att sota eldstäderna och skorstenen regelbundet.
 10. Placera ljus på ett ansvarsfullt sätt och släck alltid ljusen om du är den sista att lämna rummet.
   

Bild: Ulriikka Lipasti
Text: SPEK
På svenska: FSB

 

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760