Räddningsplan

En räddningsplan måste utarbetas för alla bostadshus som har minst tre bostäder. En räddningsplan måste utarbetas för varje byggnad med beaktande av dess särdrag.

I bostadsaktiebolag ligger det på styrelsens ansvar att utarbeta en räddningsplan, hålla den uppdaterad och informera de boende om den.

Vad är en räddningsplan?

En räddningsplan är bostadsfastigheternas arbetsredskap för egen beredskap. Målet är en planerad säkerhet och anvisningar för invånarna. Räddningsplanen utarbetas INTE för myndigheterna utan för bostadsbolagets invånare.

En räddningsplan innehåller (enl. Räddningslagen 379/2011: 15§) en redogörelse för: 

  • de slutsatser som dragits av bedömningen av faror och risker
  • säkerhetsarrangemangen i byggnaden och de lokaler som används i verksamhet
  • direktiv till boende och andra personer för förebyggande av olyckor och agerande i farliga situationer
  • eventuella andra åtgärder i anslutning till objektets egen beredskap.

Modeller och dokument

Mera information och modeller för räddningsplanen finns att ladda ner från SPEK:s hemsidor »

Här finns några direkta länkar:

Om du behöver hjälp med räddningsplanen ta kontakt med förbundets kansli.

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760