Förstahandssläckning

Förstahandssläckning utförs med förstahandssläckningsutrustning. Denna utrustning är utrustning som är avsedd att släcka mindre bränder med.

En effektiv förstahandssläckning är en medborgarfärdighet som man kan behöva hemma, på stugan, på arbetet eller i trafiken. Vid ett olyckstillbud är vi alla skyldiga enligt lag att påbörja en räddningsinsats enligt våra egna förutsättningar.

Utrustning för förstahandssläckning är:

 • handbrandsläckare
 • släckningsfilt
 • pytsspruta

Kunskaper i förstahandssläckning är viktig eftersom branden skall släckas så tidigt som möjligt. Med hjälp av en snabb och effektiv förstahandssläckningsinsats kan man förhindra stora egendomsskador och skador på människor.

Alla borde öva förstahandssläckning, både med en släckningsfilt och en handbrandsläckare. Följ med de lokala brandkårernas evenemang där de lär ut förstahandssläckning. Det finns också kurser för förstahandssläckning som ordnas av de regionala räddningsförbunden.

 

Gör så här:

 • Skaffa tillräckligt antal släckningsfiltar och handbrandsläckare hem.
   
 • Se till att utrustningen är lättillgänglig.
   
 • Alla i hemmet skall lära sig hur man använder utrustningen.
   
 • Släck branden i så tidigt skede som möjligt men riskera inte din egen säkerhet när du gör det.

Serva utrustningen

Handbrandsläckaren skall kontrolleras av en auktoriserad släckarservice vart annat år. Om handbrandsläckaren är utsatt för väder och vind eller placerat på ett fordon skall släckaren granskas varje år

Granskningen av släckare får utföras enbart av ett företag som har certifierats att utföra släckarservice.