Hemmets basförråd

Hemmets basförråd betyder, att man skaffar hem lite extra mat och övriga dagligen behövliga grejer. Väsentligt är, att man har mat i skåpen för hela familjen för åtminstone 72 timmar.

Hemförrådet är inte ett särskilt reservlager utan man använder hemförrådet utgående från ”bäst före” datumet och skaffar nytt i stället. På detta sätt hålls livsmedlen färska och andra saker funktionsdugliga.

Man bör också tänka på uppvärmningen och att man har en radio som fungerar med batterier.

Hemförrådet kan behövas när:

 • det uppstår ett långvarigt elavbrott
 • det sker en olyckshändelse
 • man inte kan ta sig till butiken pga en sjukdom eller en olycka
 • samhället råkar ut för en strejk eller en olycka av större format
 • trafikkommunikationerna ligger nere
 • det uppstår störningar i distributionen
 • det inträffar en storm eller en översvämning
 • betalningssystemen inte längre fungerar

Vatten är viktigt

Om vattenförsörjningen avbryts eller om vattnet är nedsmutsat ordnar myndigheterna med distributionsställen för vatten. Det är därför viktigt att det hemma finns behållare med lock i vilka man kan transportera och förvara vatten. Som behållare fungerar t.ex. ämbar med lock eller rengjorda saftkanistrar i plast.

Det lönar sig att lägga märke till förbrukningen; dricksvatten och andra drycker behöver man 16 liter per person och vecka. Dessutom behöver man vatten för den personliga hygienen och för att spola toaletten.

Andra nödvändiga förnödenheter

 • mediciner
 • livsmedel för specialdieter
 • burköppnare
 • radio och batterier
 • hygienartiklar
 • blöjor osv.
 • plastfolie, tejp, plastbehållare
 • ficklampa och batterier
 • jodtabletter
 • ljus och tändstickor
 • kontanter
 • tillbehör för husdjuren
 • alternativ värmekälla vid långa strömavbrott

Information om hemförrådet finns på olika språk (SPEK):

Kotivara
Hemförrådet
Home emergency kit