Farosignal och skyddstagande

Farosignalen är ett tecken på en nödsituation.

Vid faro- eller nödsituationer kan myndigheterna varna befolkningen med den allmänna farosignalen och myndighetsmeddelanden. De första och oftast tillräckliga åtgärderna vid en farosituation är att ta skydd inomhus. Inomhus räknas hemmet, skola, arbetsplatsen eller en annan byggnad.

När du här den allmänna farosignalen

Den allmänna farosignal är en signal som består av en 7 sekunders stigande och 7 sekunders sjunkande signal i sammanlagt en minut. Den hörs från befolkningsskyddets larmanordningar och varnar för en omedelbar fara som hotar befolkningen.

När du hör den allmänna farosignalen:

  • Förflytta dig inomhus och håll dig inne.
  • Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationsmaskiner.
  • Lyssna på radio och invänta lugnt direktiv från myndigheterna.
  • Undvik att använda telefon så att inte telefonnätet överbelastas.
  • Avlägsna dig inte från området om inte myndigheterna uppmanar dig till detta, annars kan du på vägen bli utsatt för fara..

Exempel på situationer när man ger signal för allmän fara:

  • Stora eldsvådor där det uppstår stora mängder giftig rök.
  • Fara för gas t.ex. då det på landsväg skett en olycka med farliga ämnen.
  • Fara för strålning t.ex. vid en kärnkraftsolycka.
  • Andra situationer då befolkningen hotas av en omedelbar fara.

Läs mera

https://www.112.fi/sv/nodnumret_112/varning_vid_fara

Störningar i samhället

Störningar i samhället behöver inte vara av typ olyckor eller krig. Även under normala omständighter kan det inträffa sådana saker som stör den allmänna verksamheten i vårt samhälle, som elavbrott, stormar, översvämningar, epidemier, pandemier. 

När det gäller störningar i samhället skall man följa med vad myndighterna ger för dirketiv samt följa dessa direktiv. Observera, att nödnumret 112 är till för att användas när man behöver brådskande hjälp! 112 används INTE för att få information eller t.ex. fråga när man elektriciteten tillbaka vid ett elavbrott.

Läs mera på
Nödcentralverkets hemsida 112.fi

Störningar som kan uppstå:

(läs mera via länkarna)