Översvämning

Översvämningar uppstår ofta som en följd av störtregn eller skyfall. Man kan förbereda sig mot skador som förorsakas av översvämningar. Skaffa t.ex. skyddsmaterial på förhand och flytta lösören i säkerhet, speciellt om du bor på ett område där det finns risk för översvämningar.

Var förberedd

  • Fundera på förhand vart värdefull egendom eller trädgårdsmöblemanget kan stuvas undan på en säker plats.
  • Se till att ha hemförrådet i skick; bör räcka för flera dagar, t.o.m. veckor.
  • Kontrollera vad din hemförsäkring säger om ersättningar för översvämningsskador. Vissa försäkringar ersätter inte alla skador som förorsakas av översvämningar.
  • Om du bor i ett egnahemshus bör du förbereda dig på att skydda din egendom; skaffa sandsäckar och gör upp en plan hur du kan bygga en fördämning som skyddar ditt hus.