Egen beredskap

Den egna beredskapen ger trygghet vid olika störningssituationer.

Varför skall man vara förberedd?

Med egen beredskap:

  • strävar man till att förbereda sig för olika farosituationer som stormar, vattenavbrott, eldsvådor, osv.
  • förbereder man sig på störningar i de normala verksamheterna, t.ex. icke fungerande betalningssystem
  • förbereder man sig att klara av undantagsförhållanden som t.ex. ett långvarigt elavbrott

Med egen beredskap strävar man alltså till att förebygga farosituationer, man beaktar möjliga störningssituationer under normala förhållanden samtidigt som man förbereder åtgärder för undantagsförhållanden.

Enskilda personer har i dagens samhälle en allt viktigare position när det gäller beredskapen och också som en länk i informationsgången.

 

Beredskap i hemmet

En viktig del av den egna beredskapen i hemmet är hemförrådet. Med hemförrådet har man ett basförråd av de saker man behöver vid olika situationer och störningar.

Hemförrådet borde vara dimensionerat att räcka i 72 timmar.

Var och en kan i sitt eget hem förbereda sig för olika olyckor och farosituationer. Det är bra att t.ex. på förhand fundera på:

  • Vilka olika farosituationer kan uppstå i mitt eget hem?
  • Hur kan jag förebygga farosituationer?
  • Hur tar du dig ut ur din lägenhet vid en eldsvåda?
  • Kan jag vid behov ge första hjälp?

Kom ihåg:

  • I hemmen borde man vara förberedd att klara sig självständigt i åtminstone tre dygn vid störningar i samhället
  • Se också till, att ta hand om dina nära och kära och kontrollera speciellt de äldres hemförråd regelbundet