Beredskap

När det gäller att förbereda sig på dagliga farosituationer, som också kan vara exeptionella, är det naturligt att man utgår från sina egna kunskaper och färdigheter samt vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits på det egna bostadsområdet eller inom arbetsgemenskapen.

Med beredskap strävar man till att förebygga farosituationer, man beaktar möjliga störningssituationer under normala förhållanden samtidigt som man förbereder åtgärder för undantagsförhållanden.

Enskilda personer har i dagens samhälle en allt viktigare position när det gäller beredskapen och som en länk i informationsgången.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) strävar med sin verksamhet till att förbättra kunskapen om betydelsen av förebyggande beredskap samt att förbättra medborgarnas beredskap att på egen väg kunna ta hand om den egna beredskapen.

Egen beredskap - en trygg vardag i alla förhållanden

Egen beredskap betyder förebyggandet av dagliga olyckstillbud samt beredskap att skydda människor, egendom och miljö vid olika farotillfällen. Med beredskap strävan man till att förebygga farosituationer, beakta störningssituationer under normalförhållanden samt att förbereda åtgärder för undantagsförhållanden. Var och en kan i sitt eget hem förbereda sig för olika olyckor och farosituationer. Det är bra att t.ex. på förhand fundera på:

  • Vilka olika farosituationer kan uppstå i mitt eget hem?
  • Hur kan jag förebygga farosituationer?
  • Hur tar du dig ut ur din lägenhet vid en eldsvåda?
  • Kan jag vid behov ge första hjälp?

Räddningsplan

Räddningsplanen är också en del av den egna beredskapen. En skriftlig räddningsplan krävs för ett bostadsbolag som består av åtminstone tre lägenheter.

Räddningsplanen är ett sammandrag över bolagets säkerhetsarrangemang och innehåller funktionsanvisningar för olika olyckor.

Räddningsplanen görs uttryckligen med åtanke på innevånarnas säkerhet – inte åt myndigheterna. 

Bekanta dig med räddningsplaneringen här

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760