Planera evakuering på förhand

Om man sen än är hemma eller på stugan är det alltid lika viktigt att alla som finns på plats känner till vilka vägar man kan ta sig ut ur lägenheten eller stugan vid en eldsvåda.

Om det inte är möjligt att ta sig ut via den normala ingången skall familjens medlemmar känna till de alternativa evakueringsrutterna. Reservvägen ut kan vara via en annan dörr, via ett fönster eller via balkongen.

Evakueringsvägen skall vara utan hinder eftersom det finns bara ett par tre minuter att rädda sig ut ur en brinnande lägenhet. Ytterdörrarna får inta var i baklås och man skall lätt kunna ta sig ut genom dörren utan nyckel. Fönstret skall ha öppningshandtaget på plats. Om det går att öppna fönstren är det skäl att fundera på en fönsterrenovering.

Öva evakuering på förhand

Öva med hela familjen hur man kan ta sig snabbt ut ur lägenheten eller stugan vid en brand. övningen skall utföras också i mörker. Vid en brand är rökutvecklingen så kraftig, att sikten snabbt blir mycket begränsad. Mörket gör, att människans orienteringsförmåga försämras och om man därtill får panik kan det vara mycket svårt att hitta ut även om man är i sin egen välkända lägenhet.

  • Klargör på förhand vilka hemmets evakueringsvägar är: alla dörrar, fönster med evakueringsstegar, balkongen...
  • Lär ut vilka evakueringsvägar som finns - också åt barnen.
  • Öva er att använda evakueringsvägarna - också i mörker.
  • Se till, att det inte finns hinder vid evakueringsvägarna - man skall också kunna ta sig ut UTAN nyckel.

 

Text: SPEK
Bild: Ulriikka Lipasti
På svenska: FSB

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760