Utrymningsvägar

Planera evakuering på förhand. Om man sen än är hemma eller på stugan är det alltid lika viktigt att alla som finns på plats känner till vilka vägar man kan ta sig ut ur lägenheten eller stugan vid en eldsvåda. Från varje bostad skall det finnas åtminstone två utgångar.

Evakueringsvägen skall vara utan hinder eftersom det finns bara ett par, tre minuter att rädda sig ut ur en brinnande lägenhet. Ytterdörrarna får intaevar i baklås och man skall lätt kunna ta sig ut genom dörren utan nyckel.

Fönstret skall ha öppningshandtaget på plats. Om det går att öppna fönstren är det skäl att fundera på en fönsterrenovering. Fönstren skall vara tillräckligt stora så man ta sig ut via dem vid en nödsituation. Från de över våningarna i ett egnahemshus skall det finnas nödstegar under fönstret som man lätt kan nå.

Öva evakuering på förhand

  • Klargör på förhand vilka hemmets evakueringsvägar är: alla dörrar, fönster med evakueringsstegar, balkongen
  • Se till, att det inte finns hinder vid evakueringsvägarna - man skall också kunna ta sig ut UTAN nyckel.
  • Lär ut vilka evakueringsvägar som finns - också åt barnen.
  • Öva er att använda evakueringsvägarna - också i mörker.

Öva med hela familjen hur man kan ta sig snabbt ut ur lägenheten eller stugan vid en brand. övningen skall utföras också i mörker. Vid en brand är rökutvecklingen så kraftig, att sikten snabbt blir mycket begränsad. Mörkret gör, att människans orienteringsförmåga försämras och om man därtill får panik kan det vara mycket svårt att hitta ut även om man är i sin egen välkända lägenhet.