Brandsäkerhet

Mången brand kunde förhindras

Man kan oftast förhindra eldsvådor på förhand eftersom det i allmänhet är människans egna felaktiga handlingar som hjälper till att en brand uppstår. Du kan bäst skydda ditt hem genom att vara försiktig med elapparater, eldstäder och ljus.

Några grundläggande saker att ta hand om:

  • Se till att du har tillräckligt många brandvarnare i hemmet och kontrollera regelbundet att de fungerar
  • Känn till vägen till trygghet - planera evakueringsrutten/-rutterna ordentligt på förhand
  • Se till att du har släckningsutrustning lätt tillgänglig och lär dig använda den utrustning du har

Brandvarnaren

Kom ihåg att testa brandvarnaren en gång i månaden samt att byta batteriet en gång per år. Kom också ihåg, att brandvarnaren har ett bäst före datum. Om detta datum är gammal skall brandvarnaren förnyas. Finns inget datum i brandvarnaren är den mycket föråldrat och skall omedelbart bytas ut.

Vägen till trygghet

Alla invånare skall känna till hur man kan ta sig ut ur lägenheten vid en eldsvåda. Om eldsvådan inte finns invid den normala utgången kan den användas vid ett tillbud. Om det inte är möjligt att ta sig ut den normala vägen, skall alla i familjen känna till en eller flera alternativa utrymningsrutter.

Utrymningsvägarna skall var fria från hinder eftersom man har bara ett par, tre minuter på sig att ta sig ut. Kom också överens om en gemensam samlingsplats för att ni skall kunna kontrollera, att alla har kunnat ta sig ut i säkerhet.

Släckningsutrustning

Skaffa tillräckligt många släckningsfiltar och handbrandsläckare. Placera dessa så, att man lätt kommer åt dem och se till, att alla lär sig hur man använder släckningsutrustningen. Släck branden i initialskedet om du kan, men riskera inte din egen säkerhet!

 

Mera information

Mera information om brandsäkerhet hittar du via länkarna nedan.

Brandskyddsföreningen i Sverige har också en massa bra information på svenska om brandsäkerhet.

Du hittar sidorna här:

Brandskyddsföreningen
brandsäkerhet