Brandsäkerhet under semestern

Det är du själv som bör se till, att den grundläggande säkerheten är i skick även i en hyrd stuga under semesterresan.

Gör en säkerhetskontroll när du anländer till stugan

Kontrollera, att brandvarnaren fungerar genom att trycka på testknappen. Det är den som hyr ut stugan som skall se till att det finns brandvarnare och att de fungerar. Om du lägger märke till brister skall du omedelbart ta kontakt med verksamhetsidkaren.

Försäkra dig om att det fungerande förstahandssläckningsutrustning i stugan och att alla på plats kan använda den. Släckningsfilten och handbrandsläckaren är effektiv utrustning för förstahandssläckning även i en semesterstuga.

Läs igenom bruksanvisningarna

Läs igenom el- och gasapparaternas samt eldstädernas bruksanvisningar så du kan använda dessa rätt och på ett säkert sätt. Om bruksanvisningarna fattas skall du kontakta verksamhetsidkaren.

Förbered dig på att rädda dig ur en eldsvåda och försäkra dig om att även de övriga på plats vet hur man skall handla vid en eldsvåda. Ta reda på alla evakueringsvägar och försäkra dig om att evakueringen kan göras utan nycklar och att fönster som är avsedda som nödutgångar verkligen kan öppnas utan hinder.

Kom överens om en samlingsplats!

Fundera på vem som tar hand om barn och åldringar, vem som ringer nödsamtal och vem som påbörjar förstahandssläckningen.

Brandvarnarna

Även i sommarstugor rekommenderas att det finns en brandvarnare i varje sovrum och en i tamburen.

Enligt lagen skall det finnas minst en brandvarnare per 60 kvadratmeter yta i varje våning.

Lagen gäller ALLA utrymmen där man övernattar!