Tips gällande brandvarnare

Testa brandvarnaren regelbundet

Upprepad testning håller både brandvarnaren och batteriet längre i skick. Detta är en bra orsak till att man regelbundet skall testa sina brandvarnare.

Du kan skaffa ett s.k. 10 års batteri till brandvarnaren. Kom dock ihåg att testa brandvarnaren en gång i månaden. Batteriets livslängd, kan beroende på förhållandena, ändå vara bara 5-6 år.

Underlätta testandet och batteribytet genom att installera en batteribox på väggen. Från boxen går en kabel till brandvarnaren i taket. Vissa batteriboxar är dessutom försedda med en pausfunktion med vars hjälp man kan stänga av brandvarnaren för 10 minuter. Efter pausen återgår brandvarnaren automatiskt i beredskapsläge.

 

Olika typ av brandvarnare

Batteridrivna brandvarnare är de traditionella brandvarnarna. Bostadens innevånare ansvarar för anskaffandet, monteringen och underhållet av brandvarnaren.

En brandvarnare som kopplas till elnätet monteras reda i byggnadsskedet och är fast monterade till byggnadens elnät. Placeringen av brandvarnarna ingår alltså i byggnadens el planering och monteringen skall överlåtas åt en yrkesman inom elbranschen. I lägenheter som är färdigställd efter april 2009 skall det finnas brandvarnare som är kopplade till elnätet.

Hur gör man då vid ett elavbrott? Denna typ av brandvarnare har ett batteri för att säkerställa funktionen vid elavbrott. 

Innevånarens skyldighet är dock alltid att komma ihåg att kontrollera varnarens funktion. Underhållet av dessa brandvarnare hör till bostadsbolaget, liksom all annan fast monterad elektrisk utrustning. 

 

Underhåll av brandvarnaren

I kalla och fuktiga förhållande som i stugan vintertid, i husvagnen eller -bilen och i båten kan brandvarnaren gå i olag eller batteriet urladdas snabbare än normalt. 

 • Ha alltid reservbatterier till hands.
   
 • Det är klokt att en gång per år byta batterier i alla brandvarnare.
   
 • Byt batteri omedelbart om brandvarnare piper diskret nu och då.
   
 • Byt ut brandvarnaren när den slutar fungera. Brandvarnaren kan sluta fungera om den blivit för gammal. 
   
 • Byt också ut brandvarnaren om den inte fungerar på rätt sätt då du tycker in testknappen även efter att du bytt batteriet.