Brandvarnaren skall placeras i taket

På varje våning i varje bostad skall det finnas åtminstone en fungerande brandvarnare. Brandvarnaren skall placeras mellan sovrummen och de övriga utrymmena och i de övre våningarna ovanför trapporna. Det skall finna minst en brandvarnare per påbörjad 60 kvadratmeter bostadsyta.

Hur skall brandvarnaren placeras?

  • En brandvarnare i varje sovrum
  • Vid utrymningsvägarna som t.ex. tamburen
  • Ovanför trapporna mellan våningarna

Brandvarnarens rätta plats är i taket minst en halv meter från väggarna och andra hinder eftersom röken och värmen stiger uppåt. Närmare anvisningar hur man skall montera en brandvarnare finns i brandvarnarens bruksanvisning.

I en stor lägenhet är det klokt att använda seriekopplade brandvarnare. Då kommer alla brandvarnarna också att ge ett alarm om en löser ut.

 

Fel placering

Undvik att placera brandvarnaren:

  • framför ventilationsöppningar
  • i köket
  • i tvätt- och badrum

Framför en ventilationsöppning samlar brandvarnaren damm och utsätts för kontinuerligt drag, i köket kan matfett och värmen förorsaka störningar liksom också fukten i tvättrummet.

Onödiga larm?

Ibland larmar brandvarnaren i onödan, t.ex. i köket. Då skall du handla på följande sätt:

  • fläkta frisk luft runt brandvarnaren t.ex. med hjälp av en tidning.
  • varnaren får under inga omständigheter tystas  genom att avlägsna batteriet.

Om brandvarnaren ofta ger ett onödigt larm är det klokast att flytta varnaren till en annan plats eller utrusta den med en batteribox som är försedd med pausfunktion. Med hjälp av pausfunktionen kan man då för en kort tid stänga av larmfunktionen.