Ungdomsläger Karis 2023

Lägerinformation

Dags för brankkisläger!

Efter några år utan läger är det nu dags för förbundets traditionella utbildningsläger 2023 på Karis idrottspark i Karis, Västra Nyland. Lokalarrangör är Västra Nylands Brandkårsförbund (VNB). 

Tidpunkt

Söndag 2 juli till fredag 7 juli 2023.

Lägerprogrammet är mångsidigt och innehållsrikt med såväl utbildning, tävlingar, fritidsprogram som tid för egna strövtåg, utfärder och fri samvaro. Tyngdpunkten ligger på utbildning av brandkårsungdomarna eftersom det är ett läger där varje ungdom deltar i en av de kurser som genomförs under lägerveckan, men programmet innehåller en massa fritid med aktiviteter samt även en eftermiddag med tid för utflykter. En kväll finns också fredad för att man inom brandkårerna och/eller lokalförbunden kan tillbringa tid tillsammans utan ”obligatoriska” program.

Anmälningarna

Anmälningarna till lägret görs via länken nedan (Lyyti) och sista anmälningsdagen är 30.04.2023. 

Anmäler man sig efter detta datum kommer lägeravgiften att vara högre. Man kan lägga till personer till anmälan även efter sista anmälningsdagen utan att priset blir högre. Länken till anmälningssidan finns nedan.

Länk till anmälningen

Funktionärer

För att lägret skall fungera behöver vi en massa funktionärer. Om du är på väg på läger kan du gärna anmäla dig till olika funktionärsuppgifter via länken nedan. Vi söker kursledare, utbildaren, kökspersonal, underhålsspersonal, osv, osv. Kom med och gör att bra läger åt våra ungdomar.

Wanted: funktionärer

Nyttig information

Lägerbrev:

Övriga dokument:

Lägertidningen:

Lägertidningarna kommer att publiceras på nätet under lägerveckan. Här kommer en länk till årets lägertidningar.

Lägertidningen

Lägrets infosidor

En egen sida för lägerinformationen kommer att publiceras där ni hittar program, matlista, matturer, info om utbildningen osv. osv.

Lägrets infosidor