Mästarexamen

De nuvarande kurssystemet innehåller inga skriftliga kursprov utan man ordnar endast en slutövning där man kontrollerar vad ungdomarna lärt sig. Man har därför infört en s.k. mästarexamen där ungdomarna genom att utföra ett skriftligt och ett praktiskt prov kan få möjligheten att kalla sig mästare samt får bära de s.k. mästarmärken.

Mästarexamen kan arrangeras av lokalförbunden inom FSB med godkännande av FSB. Mästarexamen kan vid behov även utföras på läger.

Ungdomar som deltar i mästarexamen skall ha genomgått motsvarande Nivåkurs innan man gör provet.

Kurs

Examen

Nivåkurs 1
Nivåkurs 2
Nivåkurs 3
Nivåkurs 4
Slangmästare
Redskapsmästare
Strålmästare
Sprutmästare

 

Mästarmärken

Slangmästare Redskapsmästare Strålmästare Sprutmästare