Studiedagar & höstmöte 2019

Höstmötet 2019 med studiedagar ordnas i Östra Nyland den 16-17 november på Traditionscentrum Kuggom, Folkhögskolevägen 16, Kuggom, Lovisa 

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund studiedagar är avsedda för
avtalsbrandkårernas medlemmar, ordinarie personal och övriga intresserade.

Målsättningen är att höra aktualiteter samt att byta erfarenheter och skapa
nya nätverk för att befrämja säkerheten.

Kostnader

Föreläsningar och i dagsprogrammet nämnda servering 115,00 € per person.
(kvällsmiddagen ingår inte i dagsprogrammet)

Middag med dans på lördagkväll 40,00 € 
(dryckerna betalar var och en)

Inkvartering

På Traditionscenter – Kuggom finns möjlighet i 2 - 5 personers rum med
morgonmål.

Pris: 55,00 €/pers./natt
Övernattningen bokas i samband med anmälningen. Förbundet fakturerar inkvarteringen.

Övrig inkvartering bokar deltagarna bokar och betalar sin inkvartering direkt från hotellen i Lovisa.
- Place to Sleep Hotels, 050 598 3155, info@placetosleep.com
- Hotel Zilton, 019 533 191, info@hotellizilton.fi

Anmälningar

Anmälningar senast den 04.11.2019 Länken finns här

För avbokning som görs senare än 7 dygn före studiedagarna samt för
helt utebliven avbokning faktureras 100 % av studiedagarnas pris.

Kallelse med program och mötets föredragningslista

Verksamhets- och ekonomiplan 2020

 

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760