Kurs i första insats (2sp)

06.10.2021 kl. 11:00
Kurs i första insats för brandkåren, Ingå

Kurs i första insats för brandkårer (2sp) 

Denna kurs är mångformig och utgör en total belastning för eleven om 54 timmar (2 studiepoäng). Timmarna fördelar sig på följande sätt:

  • 20 timmar självständiga studier via nätportalen,
  • 17 timmar teorilektioner under närstudieavsnittet och
  • 17 timmar övningar under närstudieavsnittet.

Kursen i första respons ger kompetens att fungera som första vårdare i olika organisationer vid enheter som utför första insatsuppdrag som en del av områdets akutvård.

Kurstiden: 22.11 – 12.12.2020
Kursplats: Förbundets kansli och Ingå brandstation. 
Kursledare: Dennis Olander

Kompetenskrav: Till kursen krävs godkänd kurs i släckningsarbete och kurs i brandkårernas förstahjälp. Förutom de ovannämnda kriterierna skall eleven fyllt 18 år senast den dag kursen slutar. Eleverna skall också vara i sådant skick både fysiskt och psykiskt att de är lämpade för första respons verksamheten.

Förhan​dsuppgifter: Uppgifterna skall utföras på nätet på Priima. Följ de anvisningar du får. 

OBSERVERA! Förhandsuppgifterna skall vara utförda
INNAN man kommer till lektionerna den 22 november.

Anmälningar: Anmälningarna görs via HAKA .

Anmälningen skall vara försedd med prioritetsordning. Till kursen antas 15 personer. Om det är mindre än 10 sökande ordnas inte kursen.

Sista anmälningsdag: 7 november 2021.

Kursdagar: 22.11 / 25.11 / 29.11 / 2.12 / 8.12 / 11.12 / 12.12 

Anders Ehrnsten