Kurs i rökdykning

22.02.2024 kl. 11:00
Kurs i rökdykning, Raseborg

Kurs i rökdykning 2 sp.

för avtalskårerna inom Västra Nylands Räddningsverk.

Kurstid: 12.04 - 09.06.2024
Kursplats: Ekenäs
Kursledare: Matias Söderblom

Målsättning
Rökdykningskursen ger beredskap att efter utnämning till rökdykare delta i rökdykningsuppdrag där man gör intrång i begränsade utrymmen. Kursen ger grunder i att öva och förbättra sina kunskaper i rökdykning.

Kompetenskrav:
Grundkurs i räddningsverksamhet. Alternativt före 2002 genomförd släckningsmannakurs eller efter 2002 genomförd kurs i släckningsarbete del 1 och del 2 eller kurs i släckningsarbete version 2009. 

Fysiska krav:
Före man ansöker till kursen skall eleverna testas med FireFit-metoden i enlighet med Västra Nylands Räddningsverks direktiv. Tid för testen reserveras enlighet med VNRV direktiv. Efter testen får man tid för läkargranskningen.

Närmare anvisningar av brandkårens ansvarsperson. Läkarintyget bör företes innan kursen inleds. Skicka t.ex. ett foto av intyget till förbundets kansli. 

Förhandsuppgift
Före kursen inleds skall eleven förbereda sig genom att utföra sina förhandsuppgifter. Kårchefen skall med sin namnteckning bekräfta att uppgifterna är utförda. Uppgifterna och blanketten för bekräftelsen finns på vår hemsida och dessa skall lämnas in till kursledaren när kursen börjar.

Anmälningar:
Anmälningen sker via HAKA och skall vara försedd med prioritetsordning! Till kursen antas 12 elever.

Sista anmälningsdag: 2 april 2024

Kursdagar:
12.04/ 19.04 / 20.04 / 27.04 / 28.04 / 09.06 

Förhandsuppgifter

Kursprogram

 

Jari Suvanto