Kurs i vägtrafikräddning (1sp.)

01.02.2024 kl. 14:00
Kurs i räddningsarbete i Raseborg

FSBR anordnar i samråd med SFV Bildning en

Kurs i vägtrafikräddning (1sp.)

för avtalskårerna inom Västra Nylands Räddningsverk.

Kurstid: 
16.04 - 21.04.2024

Kursplats:
Ingå Brandstation (teoridelen) och Karis (praktiska övningar)

Kursledare:  
Niclas Wickström

Kompetenskrav:
Till kursen i räddningsarbete - vägtrafikräddning krävs:

  • minst 18 års ålder
  • att man uppfyller kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga som krävs för grundläggande uppdrag (IM 2016)
  • på godkänt sätt hart utfört Grundkurs i räddningsverksamhet eller Kurs i släckningsarbete (SPEK)
  • på godkänt sätt har utfört kurs i FHJ eller Första insats eller ha en yrkesexamen inom hälsovårdsbranchen

Målsättningen: 
Den som genomfört kursen i vägtrafikräddning kan:

  • berätta om riskerna som hänför sig till arbetet vid en vägtrafikolycka
  • motivera åtgärderna och uppdragshelheterna vid säker räddning av en person ur en personbil
  • fungera som en medlem i enheten för att förhindra tilläggsolyckor vid ett vägtrafik-räddningsuppdrag
  • rädda en person ur en personbil vid en trafikolycka enligt gruppchefens direktiv

Anmälningar:
Sista anmälningsdagen 8 april 2024

Anmälningarna görs via HAKA. Anmälningen skall vara försedd med prioritetsordning.

OBS! Till kursen antas 15 elever.

Kursdagar:
16.4 / 17.4 / 20.4 / 21.4

Kursprogram

 

Jari Suvanto