Kurs i Brandkårernas FHJ!

29.01.2024 kl. 00.00 – 18.02.2024 kl. 00.00

/Site/Data/2998/Files/Utbildning/Kursprogram_FHJ%20LUP%2001-2024.pdf

OBS! Kursplatsen ändrad. Kursens alla delar sker på Ingå nya brandstation

Kompetenskrav:       

Till första hjälpkursen för brandkårer krävs minst 16 års ålder. Ingen tidigare avlagd brandkårskurs krävs. Till kursen antas 15 elever (minimiantal deltagare 10 st.).

Förhandsuppgifter:

Uppgifterna skall utföras på nätet på Priima. Närmare anvisningar kommer med bekräftelsen. Förhands­upp­gif­terna samt de två övningarna i den egna brandkåren skall vara utförda INNAN man kommer till lektionerna senast den 26 januari.

Anmälningar: 

Anmälningarna görs via HAKA och skall vara oss till­handa senast den 19 januari 2024. Anmälnin­gen skall vara försedd med priori­tets­ordning.

 Plats
Ingå nya brandstation
Täktervägen 38
10210 Ingå


Arrangör
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund