Räddningsinstitutets utbildningsmaterial

16.01.2023 kl. 12:18
Räddningsinstitutets publikationer i serie A och B

Räddningsinstitutet publicerar utbildningsmaterial också på svenska!

De flesta av de nya publikationerna kan laddas ned i pdf-format från Räddningsinstitutets hemsidor.

Publikationer i A-serien:

  • Riskhantering vid utryckningskörning A2-2019
  • Guide för rökdykning A2-2021
  • Vägtrafikräddning A4-2021
  • Handboken för arbete i områden med fallrisk A2-2022

På finska:

  • Rakennuspalon sammutus A3-2022
    (kommer senare på svenska)

Publikationer i B-serien:

  • Uudet energiamuodot liikennevälineissä ja energiavarastoissa — Sammutustaktiikka ja -tekniikka B2-2022

 

Anders Ehrnsten