VÄLKOMMEN!


Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund
är en svenskspråkig nationell organisation som arbetar för räddnings- och säkerhetsarbete på svenska.


Förbundets syfte är att som ett riksomfattande finlandssvenskt förbund i samarbete med myndigheter och organisationer samt andra samfund verka för samhällets färdighet att skydda människor, egendom och miljö från de farosituationer som uppstår i både normal- och undantagsförhållanden.

 

Kontaktuppgifter

 

 

Förbundets händelsekalender

April

26.04
KURS FÖR LEDARE INOM BRANDKÅRENS UNGDOMSAVDELNING
27.04
Förbundsmästerskap för brandkårsungdomar

Maj

18.05
Förbundskongress 2024 Förbundskongress och vårmöte!

Juni

30.06
FSBR ungdomsläger, Överby, Esbo Anmälningslänken och enkäten för lägerpersonal samt utbildare är nu öppnad.

September

19.09
Grundkurs i räddningsverksamhet Anmälan till kursen är nu öppen

November

16.11
Studiedagar och höstmöte! Studiedagar och höstmöte!

Aktuellt

Räddningsinstitutets utbildningsmaterial

Räddningsinstitutets publikationer i serie A och BLäs mera »
16.01.2023 kl. 12:18