Lägret 2020 är flyttat

26.03.2020 kl. 08:58
Lägret 2020 flyttas ett år framåt

Läger 2020


P.g.a den rådande situationen med Covid-19 viruset och det undantagstillstånd som råder vilket har lett till en ovisshet hur läget är i sommar har förbundets ungdomsarbetsutskott den 25 mars tagit det svåra och sorgliga beslutet att flytta brandkårsungdomarnas läger ett år framåt.

Här en hälsning från Västra Nylands Brandkårsförbund:

"Bästa brandkårister!

Vi är alla medvetna om läget i Finland och världen angående Corona viruset. Som representanter för räddningsmyndigheten måste vi ibland ta svåra beslut och nu har beslutet att flytta lägret med ett år framåt tagits. 

Ur lokalarrangörens synvinkel är det förstås ett beklagligt men ändå nödvändigt beslut. En del arbete har redan gjorts och det får vi ta med oss till nästa år. Största delen av arbetet låg ändå framför oss och nu kan man säga att vi fick mera tid att ordna ett kanske ännu bättre läger nästa år. Vi får trots allt försöka svänga detta till det positiva och hoppas på att vi har ett stort lägerhungrigt gäng på Västankvarn 2021!

Vi kämpar alla på, sköt om er!
Johan & Dennis, VNBF
"

 

Vi ses alltså i Västankvarn 2021!

Ungdomsarbetsutskottet

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760