Olika medaljer

Bilderna visar de medaljer, som användes av räddningspersonalen och samtidigt i vilken ordningsföljd de placeras på skena.

1. Brandkorset (Inrikesministeriet), specialemblem (a) och faroemblem (b)

2. BFS-medaljen av klass 1 (Inr. min.)

3. BFS-medaljen av klass 2 som med spänne (c) ligger över klass 1 utan spänne (Inr. min.)

4. Finlands Brandbefälsförbunds storkors

5. Eldkorset ("Tuliristi"), Finlands Brandbefälsförbund

6. Räddningsbranschens Centralorganisations i Finland specialförtjänstkors

7. Finlands Befolkningsskyddsorganisations förtjänstkors (utdelas ej mera)

8. Finlands Brandvärnsförbunds spacialförtjänstkors (utdelas ej mera)

9. Räddningsbranschens Centralorganisations i Finland förtjänstkors ( 30 år)

10. Finlands Brandbefälsförbunds Förtjänstkors ( 25 år)

11. Finlands Brandvärnsförbunds förtjänstkors (utdelas ej mera)

12. Räddningsbranschens Centralorganisations i Finland förtjänstmedalj ( 10 år)

13. Finlands Brandbefälsförbunds förtjänstmedalj ( 15 år)

14. Finlands Brandbefälsförbunds förtjänstmedalj (utdelas ej mera)

15. Mellersta Nylands Brandkårsförbunds specialförtjänstkors ( 25 år)

16. Nylands Räddningsförbunds förtjänstkors ( 20 år)

17. Mellersta Nylands Brandkårsförbunds förtjänstkors i guld ( 15 år)

18. Nylands Räddningsförbunds förtjänstmedalj av klass I ( 10 år)

19. Mellersta Nylands Brandkårsförbunds förtjänstkors i silver ( 10 år)

20. Helsingfors Räddningsförbunds förtjänstkors ( 10 år)

21. Nylands Räddningsförbunds förtjänstmedalj av klass II ( 5 år)

22. Helsingfors Räddningsförbunds förtjänstmedalj ( 5 år)

23. Helsingfors FBK:s förtjänstmedalj

24. Helsingfors FBK:s medalj för nit

25. Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds förtjänsttecken i guld (30 år)

26. Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds förtjänsttecken i silver (20 år)

27. Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds förtjänsttecken i brons (10 år)

Intressemärken (baserar sig på bokförda godtagbara arbetstimmar)

28. Räddningsbranschens allmänna intressemärke av stormärkeklass (5000 h)

29. Räddningsbranschens allmänna intressemärke av förtjänstklass (1500 h)

30. Räddningsbranschens allmänna intressemärke av elitklass (800 h)

31. Räddningsbranschens allmänna intressemärke av I klass (400 h)

32. Räddningsbranschens allmänna intressemärke av II klass (200 h)

33. Räddningsbranschens allmänna intressemärke av III klass (50 h)

34. Grankulla FBK:s 10-års intressemärke (exempel på organisationsinternt intressemärke)

35. Kursmärke för avtalsbrandkårs chefskurs / industribrandchefskurs (Räddningsinstitutet) 

36. Märke för utbildningsnivå, enhetschef (enhetsschefskurserna)

37. Märke för utbildningsnivå, äldre släckningsman (hela manskapskursavsnittet)

38. Märke för utbildningsnivå, släckningsman (kursen i släckningsarbete)

39. Helsingfors FBK:s 55-årsmärke (exempel på organisationsinternt intressemärke)

40. Räddningsbranschens allmänna årsmärke i guld (i detta fall 30 år)

41. Räddningsbranschens allmänna årsmärke i silver (i detta fall 20 år)

42. Grankulla FBK:s 5-års intressemärke (exempel på organisationsinternt intressemärke)

43. Kursmärke för brandmästarkurs (Räddningsinstitutet)

44. Kursmärke för brandförmanskurs (Räddningsinstitutet)

45. Kursmärke för brandmannakurs eller alarmdejourkurs (Räddningsinstitutet)

46. Kursmärke för ordinarie brandbefälskurs (Statens brandskola, utdelas ej mera)

47. Kursmärke för landsbygds- / lägre industribrandbefälskurs (Statens brandskola, utdelas ej mera)

48. Kursmärke för FBK-befälskurs (Statens brandskola, utdelas ej mera)

49. Allmänt kursmärke (Statens brandskola) samt de tidigare sk. A- och B-kurserna (Vid Brandbefälskolan)

50. UPL & HELPE; kursmärke för protokoll och etikettseminarium