Utbildarkurs för ungdomsavdelningen (UBK)

04.07.2022 kl. 15:00
Utbildare inom brandkårernas ungdomsavdelningar

Kom med på kurs för utbildare!

Den kurs är för dig som fungerar som utbildare, hjälpledare eller motsvarande inom brandkårens ungdomsavdelning!

Kurstid: 02 – 04.09.2022 + en kväll (07.08.2022) On-Line för Kick-Off och allmän info
Kursplats: Strandnäs branddepå
Utbildare: Ika Österlund och Simon Söderlund

Målgrupp:
Personer som fungerar eller vill fungera som utbildare inom brandkårens ungdomsavdelning.

Urvalsgrunder:
Personer som antas till kursen skall vara 16 år fyllda samt ha ett intresse att jobba med barn och ungdomar. Personerna skall också ha en inblick i brandkårens verksamhet.

Kursupplägg:
Kursen består av självstudier via en inlärningsportal (ca 5 h), ett närstudieavsnitt (22 h) och en utvärderande övning.

  • Kick-Off en kväll i augusti
  • Självstudier juli - augusti 
  • Närstudier fredag 2 till söndag 4 september

Kurskostnader:
Av deltagarna i kursen uppbärs en kursavgift på 220,00 € (10 delt). Kursavgiften innehåller kursmaterial, i programmet nämnda måltider. Möjlighet till övernattning på Strandnäs branddepå finns.. 

Observera, att anmälningen är bindande!
Resorna beställer och betalar brandkåren eller kursdeltagaren själv. Kursavgiften faktureras av den sändande brandkåren.

Anmälningar:
Anmälningarna skall vara oss tillhanda senast den 31 juli 2022.

Anmälningarna görs via förbundets anmälningsportal.

Länk till anmälningen

Dokument:

Anders Ehrnsten