Utbildarkurs för ungdomsavdelningen (UBK)

03.09.2021 kl. 11:14
Utbildare inom brandkårernas ungdomsavdelningar

Kom med på kurs för utbildare!

Den kurs är för dig som fungerar som utbildare, hjälpledare eller motsvarande inom brandkårens ungdomsavdelning!

Kurstid: 19 – 21.11.2021 + en kväll för Kick-Off och allmän info
Kursplats: Lärkkulla i Karis 
Utbildare: Emelia Karlsson och Patrik Sundell

Målgrupp:
Personer som fungerar eller vill fungera som utbildare inom brandkårens ungdomsavdelning.

Urvalsgrunder:
Personer som antas till kursen skall vara 16 år fyllda samt ha ett intresse att jobba med barn och ungdomar. Personerna skall också ha en inblick i brandkårens verksamhet.

Kursupplägg:
Denna kurs har tidigare ordnats under förbundets sommarläger men denna gång ordnas kursens närstudier under ett veckoslut. 

Kursen består av självstudier via en inlärningsportal (ca 5 h), ett närstudieavsnitt (22 h) och en utvärderande övning.

  • Kick-Off en kväll i oktober
  • Självstudier oktober -november
  • Närstudier fredag 19 till söndag 21 november

Kurskostnader:
Av deltagarna i kursen uppbärs en kursavgift på 249,00 €. Kursavgiften innehåller kursmaterial, i programmet nämnda måltider samt övernattning. 

Observera, att anmälningen är bindande!
Resorna beställer och betalar brandkåren eller kursdeltagaren själv. Kursavgiften faktureras av den sändande brandkåren.

Anmälningar:
Anmälningarna skall vara oss tillhanda senast den 30 september 2021.

Anmälningarna görs via förbundets anmälningsportal.

Länk till anmälningen

Dokument:

Anders Ehrnsten