Kurs i släckningsarbete (60h)

26.09.2022 kl. 08:45
Kurs i släckningsarbete VNRV, Ekenäs och Ingå


FSBR anordnar i samråd med SFV Bildning en

Kurs i släckningsarbete (60h)

för avtalskårerna inom Västra Nylands Räddningsverk.

Kurstid: 31.10 - 14.12.2022
Kursplats: Förbundets kansli i Ekenäs och Ingå brandstation.
Kursledare: Anders Ehrnsten

Målsättning:
Kursen ger grundläggande beredskap att verka som yngre släckningsman i en räddningsenhet vid situationsövningar i enlighet med grundklareringsinstruktionen och vid sedvanliga mindre släcknings- och räddningsuppgifter i par med en mera erfaren släckningsman samt att använda tryckluftsaggregat på andra ställen än i begränsade utrymmen inomhus.

Kompetenskrav:
Kursen i släckningsarbete bör föregås av en effektiv introduktion i den egna brandkåren som omfattar de grundläggande uppgifterna inom räddningsverksamhet. 

Kursdeltagarna skall ha utfört (eller utför) kursen i Vägskydd 1 (görs on-line) före eller under kursens gång.

Förhandsuppgift:
Före kursen inleds skall eleven förbereda sig genom att utföra sina förhandsuppgifter. Kårchefen skall med sin namnteckning bekräfta att uppgifterna är utförda. Uppgifterna och blanketten för bekräftelsen finns på våra hemsidor och dessa skall lämnas in till kursledaren när kursen börjar.

Fysiska krav 
Den sökande skall ha utfört testerna av den fysiska funktionsförmågan enligt Västra Nylands räddningsverks anvisningar INNAN man ansöker till kursen.

Dessutom skall en hälsogranskning utföras och intyget från denna förevisas (t.ex. ett foto av intyget) åt kursledaren innan kursen inleds. Egen kårs ansvarsperson ger mera uppgifter om testerna.

Anmälningar:
Anmälningarna görs via HAKA och skall vara försedd med prioritetsordning. Till kursen antas 15 elever. 

Sista anmälningsdag: 23 oktober 2022. 

Kursdagar:
31.10 / 1.11 / 7.11 / 8.11 / 10.11 / 12.11 / 15.11 / 27.11 / 10.12 / 11.12 / 14.12

Förhandsuppgifter

Kursprogram

 

Anders Ehrnsten