Grundkurs i räddningsverksamhet

23.02.2024 kl. 15:27
Grundkurs i räddningsverksamhet VNRV, Ekenäs och Ingå


FSBR anordnar i samråd med SFV Bildning en

Grundkurs i räddningsverksamhet 3 sp.

(tidigare kurs i släckningsarbete) för avtalskårerna inom Västra Nylands Räddningsverk.

Kurstid del 2: 19.09 - 23.10.2024
Kursplats: Förbundets kansli i Ekenäs och Ingå brandstation.
Ansvarsutbildare: Jari Suvanto

Målsättning:
Kursen ger grundläggande beredskap att verka som yngre släckningsman i en räddningsenhet vid situationsövningar i enlighet med grundklareringsinstruktionen och vid sedvanliga mindre släcknings- och räddningsuppgifter i par med en mera erfaren släckningsman samt att använda tryckluftsaggregat på andra ställen än i begränsade utrymmen inomhus.

Kompetenskrav:
Kursen bör föregås av en effektiv introduktion i den egna brandkåren som omfattar de grundläggande uppgifterna inom räddningsverksamhet. 

Kursdeltagarna skall ha utfört (eller utför) kursen i Vägskydd 1 (görs on-line) före eller under kursens gång.

Förhandsuppgift:
Före kursen skall kursdeltagarna utföra del 1 av kursen i Koulumaali. Inloggningsuppgifter och kursnyckel fås via förbundet eller räddningsverket.

Närmare information av del 1 tilldelas efter att anmälningstiden utgått.

Fysiska krav 
Den sökande skall ha utfört testerna av den fysiska funktionsförmågan enligt Västra Nylands räddningsverks anvisningar INNAN man ansöker till kursen.

Dessutom skall en hälsogranskning utföras och intyget från denna förevisas (t.ex. ett foto av intyget) åt kursledaren innan del 2 av kursen inleds. Egen kårs ansvarsperson ger mera uppgifter om testerna.

Anmälningar:
Anmälningarna görs via HAKA och skall vara försedd med prioritetsordning. Till kursen antas 15 elever. 

Sista anmälningsdag: 16 juni 2024 

 

Kursdagar del 2:
19.9 / 23.9 / 24.9 / 25.9 / 28.9 / 29.9 / 2.10 / 9.10 / 19.10 / 20.10 / 23.10

Kursprogram                

 

Jari Suvanto