Kurs för ungdomsutbildare UBK

02 September 2022 kl. 18.00–04 September 2022, 15.00

Denna kurs är för dig som fungerar som utbildare, hjälpledare eller motsvarande inom brandkårens ungdomsavdelning!

Kurstid: 02 – 04.09.2022 + en kväll (07.08.2022) On-Line för Kick-Off och allmän info
Kursplats: Strandnäs branddepå
Utbildare: Ika Österlund och Simon Söderlund

Läs mera här...


Kontakt

Plats
Strandnäs FBK
Karlbergsvägen 12
22100 Mariehamn

Arrangör
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund