Rescue Race

15 Oktober 2022 kl. 09.00–16.00

Rescue Race tävlingen för brandkårsungdomar är för 2022 flyttad till hösten.

Ny tidpunkt är 15 oktober.

Tävlingen ordnas 2022 av Nylands Räddningsförbund (UPL)