Internationellt läger Eldis 22

03 Juli 2022 kl. 12.00–09 Juli 2022, 14.00

Eldis 22

Eldis 22 är brandkårsungdomarnas internationella utbildningsläger som arrangeras på Malms flygfält i Helsingfors 3.-9.7.2022.

Alla brandkårsungdomar i åldern 7-17 år, ungdomsledare och övriga brandkårister kan delta i lägret. Även funktionärernas barn som är under 7 år är välkomna med på lägret och de kan delta i SkidiEldis under utbildningarna.

På lägret deltar man på dagen i brandkårsungdomarnas kurser, övernattar brandkårsvis i tält och åtnjuter fyra måltider om dagen. I kursutbudet finns alla 21 kurser från utbildningsprogrammet (antalet kurser är beroende av antalet svenskspråkiga utbildare). På fritiden kan man umgås med nya och gamla vänner eller delta i det organiserade programutbudet.

Lägrets hemsida: 

 


Plats
Malms flygfält
00700 Helsingfors

Arrangör
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund