FSBR Webinarie

01 Oktober 2020 kl. 18.00–20.00

Vi skall med hjälp av ett Webinarium försöka reda ut en del av dessa frågetecken och kanske på en inblick i framtiden. Specialsakkunniga Stig Granström på Inrikesministeriet skall försöka reda ut en del av frågorna.

Läs mera och anmäl dig här.

 


Kontakt

Plats
Teams eller Zoom

Arrangör
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund