UAU möte

18 Januari 2020 kl. 10.00–19 Januari 2020, 13.00

Ungdomsarbetsutskottets planeringsveckoslut där utskottet med suppleanter funderar på brandkårsungdomaverksamheten. 

Närmare info kommer senare!


Kontakt

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund

Chaufförsvägen 3
10600 EKENÄS

kansli@fsbr.fi
020 787 9760