KURS FÖR LEDARE INOM BRANDKÅRENS UNGDOMSAVDELNING

26.04.2024 kl. 18.00 – 28.04.2024 kl. 15.00

Kursen är avsedd för brandkårernas ungdomsledare eller utbildare eller för dem som vill bli det. Personen som antas till kursen skall helst vara minst 18 år och det är bra om deltagaren genomgått utbildarkursen, men detta är inget krav. Till kursen antas ca 15 personer (min 10).

Målen för kursen är att: 

- klargöra hur brandkårsungdomsarbetet är bundet till det allmänna ungdomsarbetet samt att klargöra vilka regler arbetsskyddet ställer,

- få deltagarna att inse ungdomsledarens roll som uppfostrare samt lära ut kännetecknen för olika åldersgrupper,

- ge tips på hur man kan få ungdomar motiverade och ge modeller för hur man kan lösa olika tvister,

- lära deltagarna planera avdelningens verksamhet,

- lära kursdeltagarna göra ungdomsledarens skriftliga uppgifter samt,

- ge exempel på hur avdelningens yttre och inre information kan planeras och förverkli

Inbjudan & Program


Kontakt

Plats
Vasa
Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Korsholmsesplanaden 2b
65100 Vasa


Arrangör
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund