Studiedagar & höstmöte i Vasa

18 November 2023 kl. 10.00–19 November 2023, 13.00

Studiedagar och förbundets höstmöte ordnas 2023 i Österbotten.

Närmare information kommer på hösten.


Plats
Vasa

Arrangör
Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund