VÄLKOMMEN!


Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund
är en svenskspråkig nationell organisation som arbetar för räddnings- och säkerhetsarbete på svenska.


Förbundets syfte är att som ett riksomfattande finlandssvenskt förbund i samarbete med myndigheter och organisationer samt andra samfund verka för samhällets färdighet att skydda människor, egendom och miljö från de farosituationer som uppstår i både normal- och undantagsförhållanden.

 

Kontaktuppgifter

 

 

Förbundets händelsekalender

Maj

27.05
Förbundskongress 2023 Förbundets kongress med vårmöte och tävlingar

Juli

02.07
Ungdomsläger Förbundets veckoläger för brandkårsungdomar

September

09.09
Styrelseseminarium Styrelsens planeringsdagar för förbundets verksamhet
16.09
Rescue Race 2023 FSBR ordnar Rescue Race tävlingen 2023

Oktober

07.10
Ungdomarnas tävlingar Förbundets mästerskap för brandkårsungdomar

December

14.12
Julgröt

Aktuellt

Bild som visar Åbo FBKs brandkårshus

Förbundskongress 2023

Förbundskongress och 75 års jubileum samt vårmöte den 27–28.5.2023 i ÅboLäs mera »
igår kl. 18:19
Bild som visar fanor

Förbundskongressen 2022

Årets förbundskongress hölls i BorgåLäs mera »
30.05.2022 kl. 11:16